Začal sa boj o Sad Janka Kráľa v Petržalke

Začal sa boj o Sad Janka Kráľa v Petržalke

Petržalský starosta tvrdí, že ak stavebný úrad zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stavbu zamietne.

V prípade polyfunkčného objektu na Krasovského ulici pri Sade Janka Kráľa v Petržalke sa začalo územné konanie. Mestská časť oznámenie o začatí vydala 1. marca 2012. Petržalský starosta Vladimír Bajan tvrdí, že ak by mestská časť nekonala, mohla by čeliť podaniu zo strany stavebníka za nekonanie a ten by si mohol vymáhať náhradu škody.

zdroj:

http://www.webnoviny.sk/slovensko/zacalo-sa-uzemne-konanie-pre-objekt-p/479973-clanok.html


Top