Za ochranu Sadu Janka Kráľa, proti zvyšovaniu výstavby a rozšíreniu cesty pri lesíku Krasovského

Občianske združenia Petržalský okrášľovací spolok a Jednotka oduševnelých Petržalčanov začínajú dnes v Bratislave zbierať podpisy pod petíciu za ochranu národnej kultúrnej pamiatky Sad Janka Kráľa pred dopravným a stavebným hlukom, proti zvyšovaniu výšky v projekte Polyfunkčný objekt Bajo na Krasovského ulici nad rámec Územného plánu zóny Celomestské centrum-časť Petržalka. Petičiari sú aj proti rozšíreniu priľahlej cesty vedľa Polyfunkčného objektu BAJO na štvorprúdovú komunikáciu.

zdroj:

http://www.tvba.sk/home/za-ochranu-sadu-janka-krala-proti-zvysovaniu-vystavby-a-rozsireniu-cesty-pri-lesiku-krasovskeho-/?page_a=2&afid_13=157


Top