Petícia za ochranu Sadu Janka Kráľa, proti zvyšovaniu výstavby a rozšíreniu cesty pri lesíku Krasovského

Petícia za ochranu Sadu Janka Kráľa, proti zvyšovaniu výstavby a rozšíreniu cesty pri lesíku Krasovského

My, podpísaní obyvatelia Bratislavy, žiadame Hlavné mesto Bratislava a mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby svojimi rozhodnutiami umožnili výstavbu projektu Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka  maximálne do výšky 6 podlaží tak ako je to definované Územným plánom zóny Celomestské centrum – časť Petržalka pre okolitú zástavbu.

zdroj:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=652260#ixzz1r4bl9zcR


Top