Kontakty

Akékoľvek otázky súvisiace s investičným zámerom „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“ vám najlepšie vedia zodpovedať nasledujúce osoby:

  Ing. Miroslava Franzová, poverená vedením oddelenia
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
kancelária č. 701, 7. poschodie
tel.: +421 2 68 286 886
email: miroslava.franzova@petrzalka.sk
  Ing. Vladimír Bajan, starosta
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
tel.: + 421 2 63 823 065
email: starosta@petrzalka.sk
  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava (Primaciálny palác, III. poschodie)
tel.: +421 2 593 564 35
fax: +421 2 593 565 55
email: primator@bratislava.sk
  Ing. arch. Ingrid Konradová, hlavná architektka
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám č. 1
814 99 Bratislava
(vchod: Uršulínska č. 6, I. poschodie)
tel.: +421 2 593 564 10
email: ingrid.konradova@bratislava.sk
email: architekt@bratislava.sk

Top