V zákonnej lehote 30 dní nebola nová odpoveď spracovaná ani doručená a Magistrát tak zmeškal lehotu na vybavenie žiadosti.

MC BA-Pet_ziadost o potvrdenie, doplnenie, zmenu al. nahradenie zavazneho stanoviska_120402 (801)

Top