Dňa 10. mája 2012 bola pracovníčkou Referátu usmerňovania investičných činností vypracovaná odpoveď, s ktorou sa však vedenie oddelenia nestotožnilo (Referát patrí pod Oddelenie územného rozvoja mesta).


Top